Svatební tradice a zvyky

Svatební zvyky a tradice mají velmi dlouhou historii a nejsou to jen lidové pohádky. Každý zvyk a tradice má svůj vlastní význam a smysl. Zvyky a tradice vázající se k zásnubám (námluvám) a k svatbě, pocházejí již z dob před narozením Krista. Vyskytují se v každé zemi zcela specifické tradice. Zvyky a tradice byly děděny z generace na generaci a spousta jich je již zapomenuta. Tradice a zvyky měly snoubencům symbolicky přinést hojnost, štěstí a dopřát jim zrození dětí, ale také je, i novou rodinu ochránit před nemocemi, hladem a smrtí.

Pár těchto tradic které se dochovaly Vám tedy připomeneme.

Nevěstiny věci ve svatební den

Nevěsta má mít ve svatební den vše nové jako symbol nového počátku, kromě jedné věci půjčené (od šťastného a veselého člověka) a jedné staré (jako symbol zachování rodinné tradice) a jedné modré (nejčastěji to bývá modrý podvazek, ale můžou to být třeba i modře nalakované nehty u nohou).

Svatební šaty

Nevěsta by si rozhodně neměla šít svatební šaty sama. Manželství dlouho nevydrží neboť si "zašívá cestu ke štěstí".

Svatební závoj

Svatební závoj je symbolem neposkvrněnosti. Taktéž si jím nevěsta zakrývá obličej a nosní dutinu, jíž zlí duchové rádi pronikají do nevěstina těla. V některý krajích se traduje, že na konci svatebního dne nevěsta se zavázanýma očima nasazuje svobodným dívkám svůj závoj. Ta dívka se pak stává další nevěstou.

Čepec

Večer před svatební nocí družičky nevěstě sundávají z hlavy věnec a nasazují jí čepec. Ta jej dvakrát shodí na znamení lítosti nad ztracenou svobodou, ale potřetí si ho již ponechá. Věnec je symbolem panenství a svobody, čepec zase počestnosti a důstojnosti vdané paní. Odtud tedy pořekadlo "dostat někoho pod čepec".

Děkování rodičům

Krásným zvykem, avšak dnes již zcela vynechávaným zvykem, je poděkování rodičům. A za co vlastně poděkovat? Třeba za lásku a péči, se kterou Vás vychovali. Věřte, že až budete mít své vlastní děti, pochopíte, že to „Díky“ jim udělá velkou radost a prohloubí vaše vzájemné vztahy.

A jak můžete poděkovat jinak než slovem? Třeba společným symbolickým předáním dortu rodičům ve svatební den. Nemáme na mysli Váš svatební dort.... Toto je dort  určený jen rodičům. Ženich kromě svatební kytice pro svou nastávající nezapomene i na květiny pro obě maminky. Poté oba snoubenci mohou poděkovat za své vychování a požádají rodiče o požehnání k sňatku.

Rozsypávání květin

Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem sebe květiny či okvětní lístky. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Vůně a krása květin měla k snoubencům přilákat bohyni plodnosti.

Družičky

Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk měl svůj význam: duchové, kteří chtěli nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Aby se toto podařilo, musí mít družičky na sobě šaty velmi podobné nevěstiným.

Pořekadla

Pořekadlo o září…Když se v září oženíš či vdáš, bohatství zaručeno máš.

Pořekadlo o počasí…

-       Svítí-li v den obřadu slunce, bude v manželství slunečná pohoda.

-       Prší-li v den svatby, prší novomanželům štěstí.

-       Jasný svatební den znamená radost ve společném životě.

-       Když ve svatební den padá sníh, znamená to štěstí, radost a bohatství.

-       Kapesníčky jako svatební dar přivolávají slzy.

-       Nože a nůžky jako svatební dar jsou předzvěstí konce přátelství.

-       Zrcadlo jako svatební dar - dárce se znelíbí.

Vláda v domácnosti

Kdo od oltáře vykročí pravou nohou, bude vládnout v domácnosti. Při opouštění kostela, úřadu nebo místa, kde se konal svatební obřad, vytvoří svatební hosté tak zvaný špalír. Čerství novomanželé špalírem procházejí. Dnes jím již jen projdou, ale dříve to bývávalo tak, že se jim svatební hosté snažili všemožně nenásilně zabránit v projití špalírem. Tento zvyk opět ukazuje na společné překonávání nesnází v manželství. Následně pak, čekají přátelé a známí, aby ženichovi přivázali k noze železnou kouli, nebo natáhnou před novomanželé lano. Ženich se ze svých hříchů mládí musí vyplatit a nebo musí ukázat svůj um a tupou pilkou na železo zámek přepilovat. Jeho novomanželka mu má být oporou a podporovat jej. Někdy přátelé také ženichovi nasadí koňský chomout, aby věděl, do čeho "vlezl" a že manželství je také někdy pěkně těžké, pokud manželé nepotáhnou spolu.

Rýže

Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, jsou zasypáni po obřadu rýží, v některých oblastech také konfetami, oříšky nebo rozinkami, někdy i bonbony. Stejný význam má i jiný zvyk: během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě.

Zametání střepů

Tradice v podobě zametání střepů z rozbitého talíře bývá první, kterou manželům nachystá personál restaurace nebo místa, kde mají svatební hostinu. Porcelánové střepy symbolizují štěstí a hlukem při jejich rozbíjení opět odhánějí zlé duchy, kteří by chtěli novomanželům škodit. Společné zametání střepů je pro ženicha a nevěstu symbolickým úkolem. Společné zametání střepů jim ukazuje, že v manželství mají společně řešit nejen problémy, ale třeba i domácí práce.

Svatební hostina

Při svatební hostině by se mělo nevěstě posadit dítě na klín, aby bylo hojné potomstvo.

Dá-li si nevěsta do střevíce minci, přinese to novomanželům bohatství. Chce-li, aby jim láska vydržela, ať tam přidá ještě čtyřlístek.

Nechce-li mít nevěsta uplakané děti a nouzi v manželství, ať nepeče svatební dort, koláče ani nijak nepomáhá při pečení.

Společné pojídání polévky

Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře při svatební hostině má symbolizovat jejich spolupráci. Druhý význam, který je snad podstatnější, je symbol onoho společného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. Právě pro tuto výstižnou symboliku je uvedený svatební zvyk dodnes velmi rozšířen.

Svatební dort

Aby manželství vydrželo, musí nevěsta i ženich okusit svatební dort. Zcela jistě budete znát také rozkrajování svatebního dortu. Novomanželé mají opět společnou rukou krájet a poté společně rozdávat dort. Symbolika toho zvyku je podobná jako u společného úklidu porcelánových střepů - tedy v tom, že si mají v manželství pomáhat. (Stejný význam má i zvyk - společné řezání dříví). Svatební hosté nesmí svatební dort odmítnout. Jemu i snoubencům by to přineslo smůlu.

Svatební koláčky

Podle tradice se pečou několik týdnů před svatbou. Rozdávají se příbuzným, přátelům a sousedům a jsou zároveň pozvánkou na svatební hostinu. Koláčky, které by měly mít nejméně tři různé náplně, jsou považovány za vizitku kuchařského umění hospodyně.

Házení svatební kytice

Zvyk házení svatební kytice za hlavu známe především z filmů. Dnešní nevěsty jej však příliš nedodržují, protože si chtějí svou svatební kytici užít a třeba si ji i usušit. Význam toho zvyku spočívá v tom, že se ze svobodných dívek opět vybere ta další, která se bude vdávat. A která to bude? No přeci ta, která jako první chytí házenou svatební kytici nevěsty...
Náš tip: Nechejte si od svého floristy či floristky udělat malou kopii své svatební kytice a tu můžete hodit svobodným dívkám. Jen pozor, aby se o ni nepopraly :-)

Zkouška ženicha

Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek se sekerou a láhev vína. Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení: bude z něj dobrý hospodář. Ale rozhodnul-li se pro láhev vína, nevěstilo to nic dobrého: bude z něj opilec.

Přenášení přes práh

Další svatební tradicí je přenesení nevěsty ženichem přes práh jejich domova. Symbolizuje to začátek nového života v manželství. Možná také novomanželé chtěli opět vyzrát na zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají si své teritorium....

Zkouška nevěsty

Při prvním vkročení do ženichova domu, měla nevěsta připravenou v místnosti metlu, kterou musela hbitě zamést a postavit ji opět na místo. Dávala tím najevo, že chce být dobrou hospodyní.

Ochranné kouzlo

Přátelé zasypávají novomanžele před jejich domem oříšky, zrním, drobnými mincemi nebo fíky. Tentokrát nejde o početné potomstvo, ale o oběť, která je přinášena bohům domu a domácího krbu. Oběť má smířit duchy s nově příchozími - s nově založenou rodinou.

Kruhový tanec

Nevěsta tančí se zavřenýma očima, zatímco se svobodné dívky pokoušejí získat kousek jejího závoje (pro tuto příležitost použijte raději levný náhradní závoj). Muži utvoří kolem nevěsty ochranný kruh, aby zabránili dívkám dostat se k nevěstě. Je-li kruh proražen, symbolizuje to rozloučení s nevinností (panenstvím).

Únos nevěsty

Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. Pozor: Akce by se měla každopádně časově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin návrat a nakonec se nedočkali. To by jim určitě náladu nezlepšilo.